РАБОТНО ВРЕМЕ: понеделник - събота 9:00 - 18:00 ч.

ЦЕНИ
И СРОКОВЕ

Как се определя цената и какво включва

Създаването на красива и устойчива във времето градина е процес, който включва много и различни дейности, понякога свързани с трудно прогнозируеми фактори като атмосферните условия, например. В същото време озеленителните проекти са различни и рядко си приличат, за да бъдат стандартизирани като цена. Въпреки това за нас е важно крайната цена за озеленяването да е ясна предварително.

Това е причината да сме в състояние да предложим цена за конкретния проект чак след като огледаме терена и обсъдим Вашите желания както по отношение на крайния резултат, така и от гледна точка на вид и качество на растенията. Тази цена включва всички необходими материали, оборудване, труд и растения, които ще бъдат вложени при изграждане на градината Ви и при обработките й до първата коситба, след която Ви предаваме обекта.

свържете се с нас

От какво зависят сроковете и как ги спазваме

Когато става въпрос за външно озеленяване, сроковете при изпълнение на проекта са в пряка връзка с атмосферните условия - не е възможно да се извършват дейности при наличие на сняг, при дъжд или ако теренът е кален. В същото време продължителността на работата зависи и от големината на обекта и степента на сложност на крайния резултат.

Както и по отношение на цените, ние сме убедени, че честните и прозрачни взаимоотношения с клиентите ни включват предварително ясни срокове за изпълнение на проекта и предаване на готовия обект.

Поради тази причина и благодарение на почти двадесетгодишния си опит в проектирането и изграждането на градини, ние сме в състояние да определим реалистични крайни срокове още в етапа на изготвяне на проекта и офертата. Многобройният ни и добре обучен екип от своя страна оползотвоява максимално ефективно всеки ден с подходящи за работа атмосферни условия, така че озеленяването Ви да е готово тогава, когато го искате.

свържете се с нас

Защо озеленяване от Декор Цвет?

Проектанти и изпълнители

Ние проектираме и след това изпълняваме проектите си и ги поддържаме. Затова знаем как да изберем най-подходящото решение и да го изградим по най-добрия начин.

Компетентност и техника

Зеленина в най-добрия й вид можете да имате само с правилна грижа за растенията и обработката им с подходящите инструменти и техника. А ние разполагаме и с двете.

Доказан опит и знания

За 19 години на пазара ние имаме опит не само с проектиране, изпълнение и поддържане на зелени площи, но и познаваме растенията и дългосрочното им развитие.

Гаранция за резултата

Когато изпълнямаве проектите си за озеленяване, ние избираме не само най-подходящите за условията и слимата растителни видове, но и даваме шестмесечна гаранция за тях.

Ние предлагаме цялостни решения за дома, офиса и градината в областта на озеленяването - от проектирането през изграждането на поливна система и реазлизацията на проекта до поддръжката - така че през цялото време да се радвате на природата близо до вас.

УСЛУГИ

  • Проектиране и реализация на градини, екстериорно и интериорно озеленяване
  • Изграждане на поливни системи
  • Поддръжка на градини и озеленяване
  • Продажба на солитерни и сезонни растения
  • Градински центрове